Centrum volného času, školní projekt

1990–1991
Dvořáková L_centrum volného času_01

Projekt zpracováván v ateliéru Miroslava Šika.