O projektu

Výzkumný projekt „Ženy v architektuře“ (GAČR 21-22749S) byl podpořen Grantovou agenturou České republiky a je institucionálně zaštítěn Národní galerií Praha (NGP) a Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze (UMPRUM). Projekt se věnuje mapování a interpretaci aktivit žen na poli architektury v českých zemích mezi lety 1945 a 2000. Představujeme ženy v širokém spektru jejich činností, jako architektky, teoretičky, historičky, designérky, ale také například úřednice a mediátorky. Hledisko historie architektury doplňujeme mezioborovým přesahem (sociologie, obecné dějiny, genderová studia) a tématy, jako jsou praxe architektonické profese, vzdělání architektek, propojení profesního a rodinného života nebo reflexe a uznání práce architektek (zastoupení v muzejních sbírkách, odborných časopisech, na akademické půdě, v managementu atp.).

  

Výzkumný tým

Helena Huber-Doudová

Helena Huber-Doudová

kurátorka Sbírky architektury Národní galerie v Praze, odpovědná řešitelka výzkumného projektu za NGP

Biografie

Mgr. et Mgr. Helena Huber-Doudová, Ph.D. je kurátorkou Sbírky architektury v Národní galerii Praha. Doktorské studium absolvovala na Curyšské univerzitě. Získala řadu mezinárodních stipendií, jako např. DAAD, Aktion Österreich, či International Museum Fellowship Spolkové kulturní nadace. V letech 2011–2012 působila v rámci programu nadace Robert Bosch Stiftung v Muzeu architektury Technické univerzity v Mnichově, Pinakothek der Moderne. Je kurátorkou výstav Nebourat! Podoby brutalismu v Praze (NGP, 2020), 1956–1989: Architektura všem –Životní styl–každodennost–média (NGP, 2022), publikovala mj. knihu Shared Cities Atlas. Post-Socialist Cities and Active Citizenship in Central Europe (Rotterdam, 2019), Moderní žena–architektka. Projekce a realita ve střední Evropě po roce 1900 (Praha, 2022).

Helena.huber-doudova@ngprague.cz

Klára Brůhová

Klára Brůhová

historička architektury, akademická a výzkumná pracovnice na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM) a Fakultě architektury ČVUT v Praze, odpovědná řešitelka výzkumného projektu za UMPRUM

Biografie

Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D. je historička architektury s hlavním zaměřením na dějiny architektury a urbanismu 20. století. Zabývá se problematikou poválečné architektury v ČR a aktuálně diskutovanou otázkou její památkové ochrany, je (spolu)autorkou knih Praha nepostavená (2017), Pražské vize (2018), Beton, břasy, boletice. Praha na vlně brutalismu (2019) a spolueditorkou knihy Nepostavená architektura 80. let (2020), na řadě dalších publikací se autorsky podílela. V současné době se věnuje zejména feministickým kontextům (dějin) architektury a výzkumnému tématu žen-architektek. Vyučuje na Fakultě architektury ČVUT v Praze a Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Více: https://www.umprum.cz/cs/lide/klara-bruhova

klara.bruhova@umprum.cz

Petra Hlaváčková

Petra Hlaváčková

teoretička kultury, kurátorka, publicistka a doktorandka na UMPRUM, členka řešitelského týmu

Biografie

Mgr. Petra Hlaváčková se zabývá genderovými perspektivami v architektuře a plánování města, feministickými teoriemi a genderovou politikou během státního socialismu u nás. Pravidelně publikuje v českých a slovenských kulturních periodikách. Obdržela několik mezinárodních stipendií, jako Aktion Österreich, Artist in Residence MQ Vienna nebo fellowship Mileny Jesenské na IWM ve Vídni. 
Je spoluzakladatelkou 4AM Fórum pro architekturu a média a editorkou Brněnského architektonického manuálu (www.bam.brno.cz). V rámci jejích výzkumných a kurátorských aktivit ve 4AM vznikly výstavy Revoltujíci lidé (2011), Kompaktní město (2011), Zabij svého Fuchse / Kill your Idols (Brno 2011, Lipsko 2013, součást vítězného projektu Asking Architecture v CS pavilonu na 13. bienále architektury v Benátkách 2012) nebo Psychoanalýza jednoho prostoru aneb sonda do podvědomí bývalé bohnické prádelny, 2013. Je také spoluautorkou dokumentárního filmu Když máš práci, máš všechno (2016) a Bydlet proti všem (2021),  editorkou knih Off Season (2017) a Architektúra starostlivosti (2019) nebo publikace Brno pro všechny. Citlivé plánování města (2022). Působila jako redaktorka kulturního čtrnáctideníku A2 a časopisu ERA21 (ERA 21 Osvobozený prostor, 01/2016). Je iniciátorkou výzkumné dílny Move the City (naposledy audiovizuální instalace Trhliny/Situace, s Ava Collective, vila Tugendhat 2021).
petrahlavackova.wordpress.com

Šárka Malošíková

Šárka Malošíková

architektka a doktorandka na FA ČVUT v Praze, členka řešitelského týmu

Biografie

Ing. arch. Šárka Malošíková je praktikující architektka a PhD studentka na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde se také několik let podílela na výuce ateliérů. Předmětem jejího výzkumu jsou design-build projekty a další způsoby výuky architektury. Pracovala v několika architektonických kancelářích u nás i v zahraničí (např. Renzo Piano Building Workshop a Heide&von Beckerath) a díky Fulbright-Masarykovu stipendiu strávila akademický rok na Colorádské univerzitě v Denveru. V roce 2018 vydala knihu Navrhni a postav. Výuka design-build projektů na školách architektury a je spolueditorkou sborníku Kruh – Texty o architektuře 2010-2013.

malosikova.sarka@gmail.com

Nikola Zahrádková

Nikola Zahrádková

historička architektury, dokumentátorka Sbírky architektury NGP, členka řešitelského týmu

Biografie

Mgr. Nikola Zahrádková je historička architektury, absolventka dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (se specializací na architekturu rané moderny) a mediálních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se prezentací architektury v mediálním prostředí, genderovou problematikou v architektuře a dějinami architektury 20. století. Pracuje v Národní galerii v Praze jako dokumentátorka a asistentka Sbírky architektury.

nikola.zahradkova@ngprague.cz

Mezioborový tým

Denisa Nečasová

historička, členka širšího mezioborového týmu

Biografie

Doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D. je historička a docentka na Historickém ústavu FF MU v Brně.

Barbora Vacková

socioložka, členka širšího mezioborového týmu

Biografie

Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. je socioložka a odborná asistentka na Katedře sociologie FSS MU v Brně a na Katedře občanské výchovy PdF MU v Brně, tuto katedru také vede.

Karina Hoření

socioložka, členka širšího mezioborového týmu

Biografie

Mgr. Karina Hoření je historička a socioložka, v současnosti působí na Institutu slavistiky Polské akademie věd.

Mary Pepchinsky

historička architektury, odborná konzultantka

Biografie

Prof. Dr.-Ing. Mary Pepchinski je historička architektury, emeritní profesorka na Technické univerzitě v Drážďanech.

Barbora Řepková

historička architektury, externí spolupracovnice výzkumného týmu

Biografie

Mgr. Barbora Řepková, DiS. je historička architektury, absolventka dějin umění na FF UK v Praze, kde nastoupila také k doktorskému studiu. Podílí se na projektech Národní galerie a Ústavu dějin umění AV ČR.

Autoři a autorky

Šárka Bahounková ŠB

Klára Brůhová KB

Denisa Dolanská DD

Petra Hlaváčková PH

Karina Hoření KH

Helena Huber-Doudová HHD

Petr Klíma PK

Martina Koukalová MK

Elke Krasny EK

Šárka Malošíková ŠM

Tereza Macháčková TM

Denisa Nečasová DN

Miroslav Pavel MP

Barbora Řepková BŘ

Šárka Svobodová ŠS

Barbora Vacková BV

Nikola Zahrádková NZ

Magdalena Dědičová MD

Ema Šmídová EŠ

Spolupracovníci a spolupracovnice

David Stecker (fotodokumentace, Národní galerie Praha)

Petra Hlaváčková (postprodukce rozhovorů)

Marek Badinský (postprodukce rozhovorů)

Jan Karhánek (postprodukce rozhovorů)

Grafické studio Formall (grafika webu)

Jan Kovanda (jazykové korektury ČJ)

Awete (programování databáze)

Poděkování

Děkujeme všem ženám v architektuře, které se rozhodly zapojit do našeho projektu a sdílet s námi informace o svém životě a tvorbě, ať už formou vyplnění dotazníku, poskytnutí rozhovoru nebo obrazových materiálů, či vlídným slovem a podporou. Za odborné konzultace děkujeme Mileně Bartlové, Martině Pachmanové, Elke Krasny a Mariann Simon. Za administrativní podporu děkujeme kolegům a kolegyním z UMPRUM a NGP.

Děkujeme také studujícím z Fakulty architektury ČVUT v Praze a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kteří a které se v rámci své účasti na seminářích Poválečná architektura a Česká architektura po roce 1945 podíleli na badatelské činnosti. Byli mezi nimi: Tomáš Beník, Natália Bodnárová, Kryštof Bouřil, Valerie Cechová, Marie Cikhartová, Magdalena Dědičová, Alžběta Formanová, Ludmila Gazdová, Alexandra Gnidiaková, Rebecca Gray, Karolína Hamplová, Bianka Hudáková, Barbora Chotěborová, Filip Janík, Tereza Johnová, František Jungvirt, Matěj Kepeň, Petr Lipenský, Filip Malata, Kamila Mrázová, Jana Mýtinová, Tomáš Němec, Hai Anh Nguyenová, Andrea Eliana Opletalová, Karolína Petřeková, Natálie Procházková, Alžběta Prosová, Markéta Ptáčková, Tadeáš Rulík, Daniela Semencová, Max Schroder, Zdeněk Slavíček, Marie Smetanová, Ema Soukupová, Štefan Strapko, Ema Šmídová, Viktorie Taberyová, Vít Tuček, Nikola Turečková, Antonie Varju, Adéla Vavříková, Natálie Vavřinová, Klára Vinklárková, Laura Voštiarová, Vojtěch Vydržel, Anna Zatloukalová a Jakub Žanony.

I přesto, že jsme udělaly vše pro to, abychom dohledaly autorky a autory či majitelky a majitele autorských práv ke zveřejněným fotografiím a plánům, je možné, že jsme někoho opomenuly. Pokud se tak stalo, přijměte prosím naši omluvu, případně nás kontaktujte.

Partneři projektu

Kontakt

zenyvarchitekture@ngprague.cz

Spřízněné weby

www.ngprague.cz

www.umprum.cz