Industrielní domov armády spásy, Smíchov, školní projekt

Dvořáková L_armáda_01

Projekt zpracováván v ateliéru Miroslava Šika.