Veslařský klub, Praha-Troja, diplomní projekt

1992–1993
Dvořáková L_diplom_01

Projekt zpracováván pod vedením Miroslava Šika