Lenka Dvořáková

* 30. 8. 1968, Praha
architektka

Lenka Dvořáková se narodila v Praze. Po studiu výtvarně zaměřeného gymnázia Na Pražačce byla v roce 1986 přijata na Fakultu architektury ČVUT v Praze, obor architektura. V roce 1989 navíc nastoupila na mezioborové studium televizní a filmové scénografie na DAMU a FAMU. Po sametové revoluci nastaly na na FA ČVUT změny, díky nimž na školu přišla celá řada architektů a architektek z praxe, mezi nimi i švýcarský architekt českého původu Miroslav Šik, ke kterému se Lenka Dvořáková zapsala do ateliéru. Změny se promítly i do zvýšené intenzity práce, což ji vedlo k přerušení studia scénografie. Miroslav Šik se po dvou letech vrátil zpět do Švýcarska, škola ale umožnila některým jeho bývalým studentům, aby jim vedl diplomní projekt externě, a tak i Lenka Dvořáková, která byla v jeho ateliéru po celou dobu jeho pražského působení, nakonec dokončila studium pod jeho vedením. Šikova analogická architektura, která přinesla zcela jiný přístup k navrhování, než bylo obvyklé v (post)modernistické tradici smýšlejícím českém architektonickém prostředí, nadchla studenty nejen z jeho ateliéru tak, že pokračovali v tomto duchu i po jeho odchodu. Jejich sdružení Nová česká práce, jehož součástí byla i Lenka Dvořáková, vydalo manifest, katalog prací svých členů a vystavovalo v Praze, Bratislavě a Berlíně. 

Po ukončení studia nastoupila Lenka Dvořáková do ateliéru Ladislava Lábuse. Tato spolupráce začala úspěšným soutěžním projektem na dům s pečovatelskou službou v Českém Krumlově, jehož hlavní myšlenkou byla snaha najít takovou formu sociální architektury, která by co nejvíce připomínala budoucím obyvatelům známé domácí prostředí, ne ústavní péči. Dvořáková do projektu vstoupila svým konceptem stupňovitého členění fasád v duchu šikovského tradicionalismu odkazujícímu k místní architektuře, jak ji zachytil na svých obrazech Egon Schiele. Realizace domu získala Grand Prix Obce architektů za rok 1998. Během působení v ateliéru Ladislava Lábuse pracovala Lenka Dvořáková i na dalších oceňovaných projektech, jako je vila ve Vonoklasech nebo palác Langhans v Praze, kde navrhovala řešení zadního domku sousedícího s Františkánskou zahradou.

Po pěti letech v ateliéru Ladislava Lábuse se Lenka Dvořáková rozhodla odejít a založila společně s Jitkou Říhovou (Hofmeisterovou), kterou znala ze studií i později z ateliéru architekta Lábuse, a Ondřejem Hofmeisterem Ateliér X. Tato změna znamenala přechod od velkých projektů ke spíše malým zakázkám. Ateliér ale brzy opustila, protože se jí v roce 1999 narodilo první dítě a o čtyři roky později další. Byla to pro ni vítaná pauza. Školu opouštěla s velkým entuziasmem, a jak sama říká, měla „ideály“ a věnovala architektuře hodně času a energie. „Dělala jsem to opravdu naplno a byla jsem z toho hodně unavená.“ (rozhovor s Lenkou Dvořákovou, 2022) První dva roky mateřské dovolené trávila se synem, pak se začala příležitostně vracet k navrhování. V roce 2002 ji oslovil Peter Lacko z ateliéru A.LT Architekti, kterého také znala ze školy, zda by jim nepomohla s jedním projektem. Na tuto spolupráci pak navázaly další a v roce 2007, po ukončení druhé mateřské dovolené, začala do ateliéru docházet pravidelně. I pak ale kvůli péči o děti pracovala pouze na částečný úvazek a dostávala ke zpracování taková zadání, která umožňovala samostatnější práci – převážně interiéry ateliérem navržených staveb a menší zakázky. Postupně přibývalo i koncepční práce, například na soutěžích. I nyní se věnuje zejména úvodním nebo naopak závěrečným fázím projektu. Mezi projekty, na kterých se podílela v ateliéru A.LT Architekti, patří například obecní dům a radnice v Praze-Ďáblicích, jenž vzešel z vyzvané architektonické soutěže, bytový dům Koněvova nebo montessori škola v Polné.

V roce 2019, kdy se Miroslav Šik stal vedoucím mistrovského architektonického ateliéru na AVU, byla Lenka Dvořáková přizvána ke spolupráci a následující tři semestry v jeho ateliéru působila jako odborná asistentka. V posledních letech se také objevuje jako porotkyně v architektonických soutěžích. Obě zkušenosti, jak sama přiznává, pro ni znamenají příležitost k akademičtějším rozpravám, na které není během navrhování v architektonické kanceláři takový prostor.

Zdroje:

Ladislav Lábus a Matúš Dulla, FA ČVUT 1976–2016, Praha 2016. 

Dvořáková Lenka, in: Michael Třeštík (ed.), Kdo je kdo. Architektura, Praha 2000, s. 52.

S. R. [Soňa Ryndová], Lenka Dvořáková, in: Soňa Ryndová – Vladislava Valchářová (eds.), Povolání: architekt[ka], Praha 2003, s. 224–227.

Rozhovor Šárky Malošíkové s Lenkou Dvořákovou v rámci výzkumného projektu „Ženy v architektuře“, Praha, září 2022.

Soupis díla

1993 – soutěžní návrh na kulturní centrum Zuger Kulturstiftung Landis und Gyr, Pražský hrad, s Lábus AA

1994 – soutěžní návrh na dům s pečovatelskou službou, Český Krumlov, s Lábus AA, 1. cena

1994–1997 – dům s pečovatelskou službou, Český Krumlov, s Lábus AA

1995 – soutěžní návrh v architektonicko-urbanistické soutěži na propojení ulic Tomkovy a Smetanovy, Tábor, s Jitkou Říhovou, 2. cena

1996 – studie a DUR, palác Langhans, Praha, s Lábus AA

1998 – vila Vonoklasy, s Lábus AA

1997 – interiér Caledonian School Praha, s Atelier X

1999 – soutěžní návrh na SOS dětskou vesničku Brno-Medlánky, s Jitkou Říhovou a

Ladislavem Lábusem, 2. cena

1998–1999 – interiér informačního centra, Vrchlabí, s Atelier X

2005 – rekonstrukce a interiér panelového bytu, Praha-Pankrác

2007 – interiér bytu, Praha-Ďáblice, s A.LT Architekti

2005–2008 – vila, Velká Chuchle, s A.LT Architekti – s Peterem Lackem, Filipem Tittelbachem, Adamem Kekulou, Michalem Šiškou, Matějem Petránkem a Annou Eiseltovou

2009 – soutěžní návrh na Krajské kulturní a vzdělávací centrum, Zlín, s A.LT Architekti – s Peterem Lackem, Filipem Tittelbachem, Adamem Kekulou, Markétou Burešovou, Annou Eiseltovou a Terezou Schneiderovou, 3. cena

2009 – soutěžní návrh v urbanistické soutěži na Sluneční město, Zbraslav, s A.LT Architekti, 3. cena

2010–2011 – prefabrikovaný rodinný dům, Třebonice, s A.LT Architekti – s Peterem Lackem, Filipem Tittelbachem, Annou Eiseltovou, Michalem Šiškou a Radkem Müllerem

2011 – interiér bytu, Praha-Troja, s A.LT architekti

2012 – interiér bytu, Praha-Stodůlky, s A.LT architekti

2012 – soutěžní návrh na Obecní dům a radnici, Praha-Ďáblice, s A.LT Architekti – s Peterem Lackem, Filipem Tittelbachem a Adamem Kekulou, vyzvaná soutěž, 1. cena

2013 – interiér vstupních prostor První jazykové základní školy, Horáčkova, Praha-Pankrác, s Lukášem Fibrichem

2012–2013 – rekonstrukce AC Ovocný trh, Praha, s A.LT Architekti – s Peterem Lackem, Filipem Tittelbachem a Annou Eiseltovou

2014–2015 – rekonstrukce administrativní budovy, Revoluční, Praha, s A.LT Architekti – s Peterem Lackem, Filipem Tittelbachem a Adamem Kekulou

2016 – soutěžní návrh na knihovnu a společenské centrum, Úvaly, s A.LT Architekti – s Peterem Lackem, Filipem Tittelbachem, Michalou Slynkovou a Martinou Svobodovou, veřejná soutěž, 1. cena

2014–2016 – nástavba hotelu Nebespán, Kašperské hory, s A.LT Architekti

2013–2016 – bytový dům, Koněvova 39, Praha-Žižkov, s A.LT Architekti – s Peterem Lackem, Filipem Tittelbachem, Adamem Kekulou, Tomášem Balejem a Michaelou Dlouhou

2017 – soutěžní návrh na modernizaci krajské nemocnice v Liberci, s A.LT Architekti – s Peterem Lackem, Filipem Tittelbachem, Martinou Svobodovou, Jiřím Šámalem, Adamem Kekulou a Tomášem Balejem

2017–2018 – obecní dům a radnice, Praha-Ďáblice, s A.LT Architekti – s Peterem Lackem, Filipem Tittelbachem a Tomášem Balejem

2017–2018 – rodinný dům, Kukle, s A.LT Architekti

2019–2020 – montessori škola, Polná, s A.LT Architekti

2020 – rekonstrukce bytu, Praha-Stodůlky, s A.LT Architekti

2020 – interiér bytu Rezidence Prachnerova, Praha-Smíchov, s A.LT Architekti – s Peterem Lackem, Filipem Tittelbachem, Tomášem Balejem, Martinou Svobodovou a Magdalenou Hlaváčkovou

2021 – soutěžní návrh na LDN Drnovská, Praha, s A.LT Architekti

2021 – vstup a fasáda hotelu Nebespán, Kašperské hory, s A.LT Architekti

2021–2022 – interiér vily, Třebonice, s A.LT architekti

2022 – úpravy a návrh interiéru rodinného domu, Průhonice, s A.LT Architekti

Zastoupení ve výstavách

1994–1996 – Nová česká práce, Fragnerova galerie Praha, FA STU Bratislava, Berlín

2003 – Povolání architekt[ka], Nová síň, Praha

2004 – Architekt Ladislav Lábus, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha

Vzdělání

1993, České vysoké učení technické v Praze, Ing. arch.

1990, Akademie múzických umění v Praze

Zaměstnání

1988–1988, Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů (SÚRPMO) (projektantka)

1993–1997, Lábus AA (architektka)

1997–1999, Ateliér X (architektka)

2002–, A.LT Architekti (architektka)

2019–2020, Akademie výtvarných umění v Praze (asistentka ateliéru)

Vazby profesní
Jitka Hofmesiterová Říhová (–1999) – spolupracovník/spolupracovnice
Ondřej Hofmeister (–1999) – spolupracovník/spolupracovnice
Ladislav Lábus – spolupracovník/spolupracovnice
Miroslav Šik – pedagog/pedagožka
Peter Lacko (2002–) – spolupracovník/spolupracovnice
Filip Tittelbach (2002–) – spolupracovník/spolupracovnice
Adam Kekula – spolupracovník/spolupracovnice
Tomáš Balej – spolupracovník/spolupracovnice
Ocenění
1998, Grand Prix Obce architektů, cena v kategorii novostavba, cena za obytnou stavbu za dům s pečovatelskou službou, Český Krumlov, s Lábus AA
1998, nominace na cenu Miese van der Rohe za dům s pečovatelskou službou, Český Krumlov, s Lábus AA
1999, Grand Prix Obce architektů, čestné uznání v kategorii novostavba za vilu ve Vonoklasech, s Lábus AA
2000, cena Design centra ČR a ČKA, Interiér roku za vilu ve Vonoklasech, s Lábus AA
2017, nominace ČKA na Českou cenu za architekturu za bytový dům Koněvova, s A.LT Architekti – s Peterem Lackem, Filipem Tittelbachem, Adamem Kekulou, Tomášem Balejem a Michaelou Dlouhou
2017, cena Fasáda roku v kategorii Novostavba bytového domu za bytový dům Koněvova, s A.LT Architekti – s Peterem Lackem, Filipem Tittelbachem, Adamem Kekulou, Tomášem Balejem a Michaelou Dlouhou
2017, Cena Klubu za starou Prahu za novou budovu v historickém prostředí, nominace, za bytový dům Koněvova, s A.LT Architekti – s Peterem Lackem, Filipem Tittelbachem, Adamem Kekulou, Tomášem Balejem a Michaelou Dlouhou
2019, Cena Klubu za starou Prahu za novostavbu v historickém prostředí, nominace, za obecní dům a radnici v Praze-Ďáblicích, s A.LT Architekti – s Peterem Lackem, Filipem Tittelbachem a Tomášem Balejem
Bibliografie

Švácha Rostislav, Česká architektura a její přísnost. Padesát staveb 1989–2004, Praha, 2004.

Nová česká práce: [1990-1994]: katalog vybraných prací, Praha, 1994, s. 62.

Povolání: architekt[ka], Praha, 2003.

Internetové odkazy

Audio soubory

Rozhovor Šárky Malošíkové s Lenkou Dvořákovou v rámci výzkumného projektu „Ženy v architektuře“, Praha, září 2022.

Autor/ka záznamu: ŠM, BŘ