Dětský domov Hanspaulka, školní projekt

1991–1992
Dvořáková L_dětský domov_01

Projekt zpracováván v ateliéru Miroslava Šika.