Urbanistická a architektonická studie modernizace závodu TOS Kuřim

Daniela Jungwirthová / Miroslav Gilwann, Jiří Lakomý
1966
49.31388335852421, 16.53878733555883
Jungwirthová_06

Na projektu pracovala Daniela Jungwirthová ještě neprovdaná, tedy jako Daniela Lásková.