Člověk, práce, prostor: architektonická somatografie, publikace

Daniela Jungwirthová / Miroslav Gilwann, Přemysl Jeník, Jiří Lakomý
1966
Jungwirthová_01

Na knize pracovala Daniela Jungwirthová ještě neprovdaná, tedy jako Daniela Lásková.

Bibliografie

Gilwann Miroslav – Jeník Přemysl – Lakomý Jiří – Lásková Daniela, Člověk, práce, prostor: architektonická somatografie, Brno, 1966.