Ideová urbanisticko-architektonická studie závodu Tatra Kopřivnice

Daniela Jungwirthová / Miroslav Gilwann, Ludvík Jungwirth, Jana Konečná, Ivan Krejčí
1965
49.594769115627585, 18.151193452823954
Jungwirthová_02

Na projektu pracovala Daniela Jungwirthová ještě neprovdaná, tedy jako Daniela Lásková.

Bibliografie

Urbanistické a architektonické studie závodu Tatra Kopřivnice, Architektura ČSSR, 1966, roč. 25, č. 6, s. 400.