Hana Seho Münzová

* 25. 2. 1957, Vsetín
architektka, pedagožka

Hana Seho (roz. Münzová) pochází z Valašského Meziříčí. Po absolvování gymnázia byla v roce 1976 přijata na Fakultu architektury ČVUT v Praze, obor architektura. Během studia se stala součástí neformální skupiny studentů kolem Jiřího Ševčíka, předního českého teoretika umění a architektury, který akademickému prostředí představil práce zahraničních teoretiků, například Charlese Jenckse, Roberta Venturiho, Kevina Lynche a Martina Heideggera, jež ovlivnily i podobu jejího diplomního projektu zabývajícího se úpravou kláštera v Hostinném zpracovaného v ateliéru Svatopluka Voděry. 

Po ukončení studia v roce 1982 nastoupila do Ateliéru 1 Projektového ústavu výstavby hl. města Prahy (PÚ VHMP), vedeného architektem Machoninem. V létě téhož roku se s návrhem autorského kolektivu Gavlas, Hnízdil, Pračka, Münzová, Janeček zúčastnila soutěže na zájezdové divadlo, který získal 1. čestné uznání na Pražském quadriennale 1983. Po dvou letech v PÚ VHMP začala pracovat na svém prvním samostatném zadání, rekonstrukci činžovního domu na rohu ulic Šafaříkovy a Záhřebské na pražských Vinohradech. Dalším větším projektem, samostatně zpracovávaným v tomto ateliéru, byla netypová třípodlažní mateřská školka a jesle s obloukovou střechou z konstrukční soustavy VVÚ-ETA na sídlišti Černý Most.

V 80. letech se mimo projektování věnovala také práci na katalozích výstav pořádaných Vladimírem Šlapetou, tehdejším vedoucím oddělení architektury Národního technického muzea. Tato spolupráce jí přinesla nejen možnost prohloubit své znalosti architektury první republiky, ale i výjimečnou nabídku odjet v roce 1988 během zaměstnání v projektovém ústavu na dvouměsíční stáž do švýcarské kanceláře Schwarz Meyer Architekten, při níž mimo jiné navštívila obytné soubory od architektonické kanceláře Atelier 5. V roce 1990 odjela do zahraničí znovu, tentokrát do nizozemské kanceláře Braaksma & Roos Architectenbureau, kde se podílela zejména na studii církevní školy a kostela v Haagu. Tento pobyt jí přinesl i bližší seznámení s tamní vysokou kvalitou staveb pro bydlení, která se společně se švýcarskými referencemi propsala nejen do nerealizovaných návrhů bytového domu na pražském Chodově a části Jihozápadního Města projektovaných v PÚ VHMP už v době po převratu, ale i do následné tvorby.

V roce 1991 založila s Petrem Hlaváčkem, kterého znala ze studií a z ateliéru Vladimíra Machonina, vlastní architektonickou kancelář RUA. Po narození dcery o dva roky později z kanceláře odešla, dále ale projektovala. Mimo jiné spolupracovala s Ivanem Hnízdilem a Jiřím Hůrkou a v roce 1999 se vrátila zpět do RUA. Rané období spolupráce s Petrem Hlaváčkem se vyznačovalo pestrostí zadání, zatímco pozdější spolupráce se zaměřila především na návrhy rodinných a bytových domů i rozsáhlejších obytných celků – například vila ve Slivenci a Vonoklasech, bytové domy U Michelského mlýna v Praze 4, Na Vysočanské vinici v Praze 9, přestavba blokové kotelny Steinerova na Jižním Městě v Praze 4 anebo návrh obytného souboru Nový Jenštejn. Mezi pozdější projekty ateliéru také patří rekonstrukce barokního domu s novou dvorní přístavbou v ulici Míšeňská poblíž Malostranské mostecké věže v Praze 1, která získala 2. cenu v soutěžní přehlídce Nový domov roku 2008 v kategorii rekonstrukce.

V roce 2008 se s Petrem Hlaváčkem profesně rozešli a Hana Seho dále pokračovala pod hlavičkou RUA sama. Bezprostředně po osamostatnění se účastnila několika architektonických soutěží a pracovala spíše na menších projektech. Mezi realizovanými projekty z tohoto období najdeme mimo jiné rekonstrukci domu U Nikolajky v Praze 5 nebo rodinný dům na neobvyklé trojúhelníkové parcele v Praze-Hlubočepích (obojí s Petrem Ulrichem) z roku 2016, který byl v roce 2021 nominován na Českou cenu za architekturu. Aktuálně se svým týmem dokončila prováděcí dokumentaci na budovu devítitřídní Bratrské školy na Praze 7.

Mezi lety 1991–1993 působila Hana Seho jako odborná asistentka v ateliéru Ladislava Lábuse na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Na školu se znovu vrátila v roce 2006 jako odborná asistentka v ateliéru nově zvoleného děkana Zdeňka Zavřela a od roku 2015 vede na fakultě ateliér vlastní. Kromě standardní výuky se zabývá tzv. design-build projekty, tedy projekty, které studenti nejen navrhnou, ale i postaví. Studentské práce z jejího ateliéru jsou pravidelně oceňovány v soutěži Druhá kůže zaměřené na bytové stavby a útulna Jenga (studentský tým Daniel, Fišarová, Nováková, Vrbová, Lukáčová, Malá, Nováková), navržená a postavená ve spolupráci s Krkonošským národním parkem, dokonce získala nominaci na Českou cenu za architekturu 2021. V roce 2022 Hana Seho získala profesuru jako teprve třetí žena, která dlouhodobě působí na FA ČVUT v Praze.

Je autorizovanou architektkou.

Zdroje:

Michal Gavlas, Divadlo a místo, Architektura ČSR XLII, 1983, č. 3, s. 108–111.

Hana Münzová, Modernizace domu na Vinohradech, Československý architekt XXXIV, 1988, č. 8, s. 3.

Hana Seho, Vliv hustoty zástavby na půdorysný koncept bytu: (poznatky z vlastní tvorby) (habilitační práce), ČVUT v Praze, Praha 2012.

Tereza Poláčková, Neoficiální československá architektonická scéna v 80. letech 20. století (diplomní práce), Filozofická fakulta UK, Praha 2018.

Rozhovor Šárky Malošíkové s Hanou Seho v rámci výzkumného projektu „Ženy v architektuře“, Praha, říjen 2022.

Soupis díla

1983 – ideová studie zájezdového divadla, Na Příkopech, Praha, s Michalem Gavlasem, Ivanem Hnízdilem, Martinem Pračkou a divadelním technikem Stanislavem Janečkem, oceněno na Pražském quadriennale 1983, 1. čestné uznání

1984 – rekonstrukce obytného domu, Šafaříkova, Praha 2 – Vinohrady

1986 – soutěžní návrh půdní vestavby činžovního domu, Praha 5 – Smíchov, 1. místo

1988 – mateřská škola a jesle, Vybíralova, Praha 9 – Černý Most

1990 – církevní škola a kostel, Den Haag, Nizozemsko, s Jobem Roosem

1990 – studie obytného souboru, Jihozápadní Město

1991 – studie bytového domu, Praha-Chodov

1991 – rekonstrukce koupelen, hotel Esplanade, Praha, s Petrem Hlaváčkem

1991 – interiér obchodu a kanceláří pro Dialog a.s., Brno, s Petrem Hlaváčkem

1992 – soutěžní návrh na obytný soubor, Neštěmice, s Petrem Hlaváčkem, 1. místo

1993 – rekonstrukce bytového domu pro administrativně-komerční účel, Smetanova 9, Brno, s Petrem Hlaváčkem

1996 – přestavba krytu civilní obrany na modlitebnu České církve evangelické, Praha 10 – Vršovice

1997 – obytný soubor Tulipán, Praha 4 – Modřany, s Ivanem Hnízdilem a Oldřichem Fultnerem

1997–1998 – rekonstrukce a dostavba základní školy, Přelouč, s Jiřím Hůrkou

1998 – urbanistická studie Horní Libně, obytný soubor Pekařka, s Ivanem Hnízdilem, Oldřichem Fultnerem a Magdalenou Michaličkovou

1999 – vila, Vonoklasy

1999 – kanceláře BBC v budově ČTK, s Petrem Hlaváčkem, Davidem Chromíkem, Alešem Holmanem

1995 – soutěžní návrh na modlitebnu Církve bratrské, České Budějovice, 2. místo

2000 – vila, Praha 5 – Slivenec, s Petrem Hlaváčkem

2002 – vila, Vonoklasy, s Petrem Hlaváčkem

2003 – přestavba poloviny dvojdomu, Praha 6 – Břevnov, s Petrem Hlaváčkem

2003 – soutěžní návrh na dostavbu továrny Durst, Brixen, vyzvaná soutěž, odměna

2004 – rodinný dům, Klánovice, s Petrem Hlaváčkem

2004 – bytový dům, U Michelského mlýna, Praha 4, s Petrem Hlaváčkem

2005 – rodinný dům, Praha 7 – Troja, s Petrem Hlaváčkem

2005–2006 – rekonstrukce měšťanského domu s přístavbou, Míšeňská, Praha 1 – Malá Strana, s Petrem Hlaváčkem

2006 – interiéry bytů a restaurace, Míšeňská, Praha 1 – Malá Strana

2006 – dva interiéry bytů, Pplk. Sochora, Praha 7 – Letná

2007 – interiér bytu v panelovém domě, Praha 4 – Modřany

2007 – bytový dům, Na Vysočanských vinicích, Praha 9, s Petrem Hlaváčkem

2008 – bytový dům, U Hamerského rybníka, Praha 10, s Petrem Hlaváčkem

2009 – soutěžní návrh na úpravu náměstí Svobody ve Znojmě, se Zdeňkem Zavřelem a Josefem Mádrem, 2. místo

1995–2010 – rekonstrukce a dostavba zemědělské usedlosti, Jenštejn

2005–2010 – obytný soubor Nový Jenštejn, 1. etapa, RUA

2007–2010 – obytný soubor Nový Jenštejn, 2. etapa, RUA

2010 – soutěžní návrh (1. místo) a realizace víceúčelového zařízení pro výstavní účely a ateliérový stůl, s Josefem Mádrem a Martinem Králem

2011 – bytový dům, Steinerova, Praha 11, s Petrem Hlaváčkem

2011 – dvougenerační vila, Libčice-Letky

2012 – nocležna nad vinným sklepem, Zaječí, s Martinem Králem

2013 – rekonstrukce bytového domu, U Nikolajky, Praha 5 – Smíchov, s Petrem Ulrichem

2014 – půdní vestavba v bytovém domě, Praha 5 – Smíchov

2014 – přístřešek pro popelnice – nejdražší stavba svého druhu v Praze-Libni, s Petrem Ulrichem

2015 – projekt vestavby pro dětskou skupinu na kruchtě kostela České církve v Radotíně, s Ondřejem Noskem

2015 – restrukturalizace a rekonstrukce hospodářské části vesnického domu, Horoušánky, s Petrem Ulrichem

2015 – přestavba rodinného domu, Praha 5 – Hlubočepy, s Petrem Ulrichem

2016 – soběstačný prázdninový dům Djapila, Palawan, Filipíny, s Petrem Ulrichem

2018 – sauna sportcentra v paláci YMCA v části 2. PP, Praha 1, s Petrem Ulrichem

2018 – zahradní a terénní úpravy dvougenerační vily, Libčice-Letky

2018 – nový vnější plášť restaurace a sídla firmy a venkovní pobytový prostor, Praha 6 – Liboc, s Petrem Ulrichem

2019 – rozkládací jídelní stůl

2019 – pracovní konferenční stůl

2019 – rekonstrukce rodinné vily, Praha 4 – Krč, s Petrem Ulrichem

2020 – restrukturalizace duplexu ve „švédském“ domě, Praha 4 – Krč

 

Od 2015 vedení design-build projektů v rámci výuky na Fakultě architektury ČVUT, Ústav navrhování II 

Iniciace a koordinace celoústavních projektů (v pěti ateliérech ústavu)

2015 – Schody

2017 – Lávky, ve spolupráci s Krkonošským národním parkem

2018 – Útulny, ve spolupráci s Krkonošským národním parkem

 

Realizované projekty ateliéru Seho–Světlík a Seho–Poláček

2015 – schody „Krunýř pásovce“, prostor před FA ČVUT, Praha 6 – Dejvice, studentský návrh Ondřeje Noska (tým Nosek, Bredová, Březnová, Čermáková, Ďásková, Hamoui, Hönlová, Imrichová, Jedličková, Jůzová, Kaduk, Kápl, Kopp, Majnušová, Malenka, Nguyen, Paletová, Plischková, Posypanková, Rudolfer, Tran, Trokan, Váňová, Wanglerová, Zajíčková)

2017 – lávka Hrnčířské boudy, Krkonošský národní park, studentský návrh Matouše Štrby (tým Štrba, Bredová, Jůzová, Sigl, Tylš)

2018 – útulna „JENGA“, pod Dvoračkami, Krkonošský národní park, studentský návrh Jakuba Daniela (tým Daniel, Fišarová, Nováková, Vrbová, Lukáčová, Malá, Nováková)

2019 – informační kiosek „Piškot“ pro Krkonošský národní park, studentský návrh Veroniky Suché a Jana Karhánka (tým Suchá, Karhánek, Beneš, Foltýn, Halgaš, Chocová, Poučová, Rejthar, Vondrýsek)

2019 – Rolling House podle skici Johna Hejduka, prostor před FA ČVUT, Praha 6 – Dejvice, Letní škola stavění – (tým Černá, Daniel, Eöllösová, Grejtáková, Jůzová, Krištofíková)

2020 – fontána „Vody si vážíme“, Praha 3 – Žižkov, studentský návrh Jáchyma Kopeckého a Matěje Tomeška (tým Kopecký, Tomešek, Grejtáková, Kozler, Radchenko, Zvelebil)

2021 – Nebušické oko, Praha-Nebušice, studentský návrh Jana Čecha (tým Čech, Fólová, Goldberg, Kačena-Cirmonová, Zelmanová, Zafarová)

Publikace:

Hana Seho, Hlavou a rukama, Praha 2022

Hana Seho et al., Útulny, Praha 2020.

Hana Seho et al., Lávky = Bridges, Praha 2018.

Hana Seho – Martin Král, Zažít architekturu I. Cesta na jih, aneb, Kudy k moři: Rakousko – Švýcarsko – Itálie – Slovinsko, Praha 2014.

Hana Seho – Martin Král, Zažít architekturu II. Cesta na západ, aneb, Kudy k moři: Německo – Holandsko, Praha 2014.

Hana Seho – Martin Král, Zažít architekturu III. Cesta na sever, aneb, Kudy k moři: Finsko, Praha 2014.

Hana Seho, Vliv hustoty zástavby na půdorysný koncept bytu : (poznatky z vlastní tvorby), Praha 2012, s. 40.

 

Texty v publikacích:

Hana Seho,  Příběh Domu na kolečkách = The Story of the Rolling House, in: Jiří Boudník et al., Dům na kolečkách – cestou k Johnu Hejdukovi = The Rolling House – on the road to John Hejduk, Praha 2021.

Vzdělání

1982, České vysoké učení technické v Praze, Ing. arch.

2013, České vysoké učení technické v Praze, doc.

2022, České vysoké učení technické v Praze, prof.

Zaměstnání

1982–1991, Projektový ústav výstavby hl. města Prahy (PÚ VHMP) (projektantka)

1988–1988, Schwarz Meyer Architekten, Švýcarsko (projektantka)

1990–1990, Braaksma & Roos architectenbureau, Nizozemí (projektantka)

1991–, Atelier RUA (vedoucí vlastní architektonické kanceláře)

1992–1993, České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) (asistentka ateliéru)

2006–2015, České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) (asistentka ateliéru)

2015–, České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) (vedoucí ateliéru)

Vazby profesní
Petr Hlaváček (–2008) – spolupracovník/spolupracovnice
Zdeněk Zavřel (2005–2015) – spolupracovník/spolupracovnice
Vladimír Machonin (1982–1990) – spolupracovník/spolupracovnice
Ladislav Lábus (1991–1993) – spolupracovník/spolupracovnice
Josef Mádr – spolupracovník/spolupracovnice
Jan Světlík (2015–2019) – spolupracovník/spolupracovnice
Jiří Poláček (2019–) – spolupracovník/spolupracovnice
Ivan Hnízdil – spolupracovník/spolupracovnice
Petr Ulrich – spolupracovník/spolupracovnice
Jiří Hůrka – spolupracovník/spolupracovnice
Ocenění
1994, Cena časopisu Architekt, spolu s Petrem Hlaváčkem
2008, Nový domov 2008, cena udělovaná Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci s ČKA, 2. cena (nejvyšší udělená) v kategorii rekonstrukce bytového domu nebo jiné budovy pro účel bydlení za rekonstrukci historického objektu Míšeňská 4, Praha 1
2021, nominace přestavby rodinného domu Praze-Hlubočepích na Českou cenu za architekturu, s Petrem Ulrichem
2021, nominace útulny Jenga, Krkonošský národní park na Českou cenu za architekturu 2021 (školní projekt ateliéru Seho–Světlík, studentský tým Jakub Daniel, Jana Fišarová, Hana Nováková, Kateřina Vrbová, Zuzana Malá a Andrea Nováková)
2021, medaile Fakulty architektury ČVUT v Praze za významné zásluhy o rozvoj ateliérové výuky na Fakultě architektury ČVUT v Praze formou „learning by doing“

Autor/ka záznamu: ŠM, BŘ