Studie bytového domu, Praha-Chodov

1991
Seho_Chodov_03