Milada Obersteinová Bažantová

* 15. 9. 1940
architektka, urbanistka

Architektka Milada Obersteinová (Bažantová) měla díky rodinnému zázemí blízko k technickým i humanitním disciplínám, také proto si jako svůj profesní obor zvolila architekturu. Inspirovala ji uměnovědná literatura, například „Matějčkův“ Dějepis umění, během studia na Fakultě architektury a pozemního stavitelství ČVUT v letech 1957–1963 byla podle vzpomínek architektky jejím „oknem do světa“ čítárna časopisů v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, kde měla možnost studovat zahraniční časopisy L’Architecture d’Aujourd’hui, Domus či Baumeister.

Od roku 1960 spolupracuje s manželem, architektem Ivo Obersteinem. Společně se úspěšně zúčastnili anonymních celostátních soutěží – na novou kolonádu v Karlových Varech (1961), dostavbu Staroměstské radnice v Praze (1963) nebo centrum Poruby v Ostravě (1965). V roce 1968 se podílela na soutěžním návrhu ideového urbanistického řešení Jihozápadního Města v Praze, za nějž získal Ivo Oberstein 1. cenu, která přinesla realizaci v letech budoucích.

Architektka Obersteinová působila do roku 1990 v několika projektových ústavech. Krátce po absolutoriu v roce 1963 nastoupila na povinnou umístěnku do Studijního typizačního ústavu v Praze (STÚ), kde v sedmdesátých letech spolupracovala na Katalogu rodinných domů pro svépomocnou výstavbu. Mezi lety 1965–1973 (se dvěma ročními mateřskými dovolenými) pracovala ve Středisku pro rozvoj obchodní sítě v Praze (SROS), kde se věnovala rozmanitým projektům souvisejícím s prodejními prostory. Realizovány byly interiéry prodejen v prvním pražském podchodu uprostřed Václavského náměstí (1968) nebo interiéry prodejen v podchodu Muzeum, které byly otevřeny v roce 1974 k zahájení provozu linky metra C. V roce 1976 byla přijata do nově vzniklého Ateliéru 8 Projektového ústavu výstavby hlavního města Prahy (PÚ VHMP), který se specializoval na projektování zdravotnických staveb. Zde architektka navrhla polikliniku pro pražské Stodůlky (ve spolupráci s Vladou Grguričovou, 1978–1983) nebo dostavbu a rekonstrukci části pavilonu H Vinohradské fakultní nemocnice v Praze (1984–1990).

V devadesátých letech se Milada Obersteinová v rámci nástupnických kanceláří Ateliéru 1 PÚ VHMP (Atelier A, atelier ATREA) věnovala jako vedoucí projektantka zejména projektům rekonstrukcí a adaptací historických budov, převážně pro nově vznikající banky. Rekonstrukce primátorské rezidence v budově Městské knihovny v Praze ve spolupráci s Jiřím Groszem vynesla autorům mimořádné ocenění časopisu Stavitel – Stavba roku 1996. Od roku 1998, po odchodu do penze, se architektka věnuje projektům rodinných domů a pokračuje ve spolupráci s Ivo Obersteinem.

Zdroje:

Odpovědi Milady Obersteinové na dotazník projektu Ženy v architektuře, 2022.

Ivo Oberstein, in: Michael Třeštík (ed.), Kdo je kdo: Architektura, Praha: Agentura Kdo je kdo, 2000, s. 184–185.

Kol. autorů, Stavba roku 1993–1997, Praha: ABF–ARCH, 1997, s. 42.

Otakar Steinbach – Milada Obersteinová, Strukturální plán nemocnice s poliklinikou na Velké Ohradě, Architektura ČSR XLI, 1982, č. 6, s. 254.

Stodůlky Jih, občanská vybavenost, obvodní zdravotnické středisko Stodůlky, Architektura ČSR XXXVII, 1978, č. 4, s. 162.

Ivan Klíma – Ivo Oberstein – Václav Valtr, Jihozápadní Město v Praze před zahájením výstavby, Architektura ČSR XXXVII, 1978, č. 4, s. 159–170.

Jan Krásný, Soutěž na ideové urbanistické řešení Jihozápadního Města v Praze, Architektura ČSSR XXVIII, 1969, č. 4, s. 205–206.

Radim Dejmal, Podchod na Václavském náměstí v Praze, Architektura ČSSR XXVIII, 1969, č. 3, s. 162–167.

Stanislav Horák, K soutěži na centrum Poruby v Ostravě, Architektura ČSSR XXV, 1966, č. 2, s. 83–87.

Soupis díla

1961 – soutěžní návrh, nová kolonáda s Vřídlem, Karlovy Vary, s Ivo Obersteinem, 1. odměna

1963 – soutěžní návrh, dostavba Staroměstské radnice, Praha, s Ivo Obersteinem, odměna

1964 – soutěžní návrh, přemostění řeky Dunaj, Bratislava, Slovensko, s Ivo Obersteinem, Zdeňkem P. Bažantem, 1. odměna

1965 – soutěžní návrh, centrum Poruby, Ostrava, s Ivo Obersteinem, odměna

1968 – soutěžní návrh, Jihozápadní Město, Praha, s Ivo Obersteinem, Zdeňkem Balcarem, Františkem Martínkem, Martou Pelhřimovskou, 1. cena

1968 – návrh a realizace prodejen v podchodu na Václavském náměstí, Praha, po roce 1990 zbourány

1969 – studie na přestavbu Vinohradské tržnice na obchodní dům, Praha

1970 – návrh vestibulu stanice metra Anděl, Praha, s Ivo Obersteinem

1972–73 – studie přestavby sektorového centra Anděl, Praha

1974 – interiéry prodejen v podchodu Můstek, součást výstavby metra linky C, Praha

1978–1983 – poliklinika Stodůlky, Jihozápadní Město, Praha 13, s Vladou Grguričovou

1975–1984 – Nemocnice na Bulovce, pavilon onkologie, Praha, s Otakarem Steinbachem a Vladou Grguričovou

1980 – strukturální plán nemocnice s poliklinikou Velká Ohrada pro Jihozápadní Město, Praha, s Otakarem Steinbachem

1984–1990 – dostavba a rekonstrukce části pavilonu H: nové křídlo s hlavním vstupem, ambulancemi a se dvěma lůžkovými jednotkami, operačním traktem Ortopedické kliniky, JIP a dostavba Radiologické kliniky pro MR tomograf, Vinohradská fakultní nemocnice, Praha

1986–1990 – řadové rodinné domy, Nové Butovice, Praha 13, s Ivo Obersteinem

1991–1992 – rekonstrukce neorenesanční budovy pro potřeby Investiční banky, Bělehradská, Karlovy Vary, s Jiřím Groszem

1992–1994 – rekonstrukce budovy bývalé Anglobanky pro potřeby Komerční banky, Pardubice, s Jiřím Groszem

1993–1994 – rekonstrukce neorenesanční budovy, Havlíčkova, Praha 1, s Jiřím Groszem 

1994–1995 – rekonstrukce primátorské rezidence v budově Městské knihovny, Mariánské náměstí, Praha 1, s. Jiřím Groszem

1994–1996 – rekonstrukce neorenesanční budovy bývalého Terplanu a projekt pro potřeby Magistrátu hl. města Prahy, Platnéřská, Praha 1, s Jiřím Groszem 

2002–2004 – novostavba bytového domu s obchody v proluce, Dukelských hrdinů, Praha 7, s Ivo Obersteinem

2002–2004 – rodinný dům, Praha-Jinonice

2002–2004 – rodinný dům, Praha-Krč

Vzdělání

1963, České vysoké učení technické v Praze, Ing. arch.

Zaměstnání

1963–1965, Studijní a typizační ústav v Praze (STÚ) (projektantka)

1965–1973, Středisko pro rozvoj obchodní sítě v Praze (SROS) (projektantka)

1974–1975, Studijní a typizační ústav v Praze (STÚ) (projektantka)

1976–1990, Projektový ústav výstavby hl. města Prahy (PÚ VHMP) (vedoucí projektantka)

1990–1992, Ateliér A s.p. (vedoucí projektantka)

1992–1998, Ateliér ATREA s.r.o. (vedoucí projektantka)

1998–, samostatná projektantka (projektantka)

Vazby osobní
Ivo Oberstein (1960–) – manžel
(1960–) – spolupracovník/spolupracovnice
Vazby profesní
Vladimíra Grguričová (1976–1981) – spolupracovník/spolupracovnice
Otakar Steinbach (1976–1985) – spolupracovník/spolupracovnice
Jiří Grosz (1992–1996) – spolupracovník/spolupracovnice
Ocenění
1996, Rekonstrukce Primátorské rezidence, Praha 1 (1994–1995) – Cena časopisu Stavitel: Stavba roku 1996, mimořádná cena časopisu Stavitel za celek se zřetelem k mistrovské rekonstrukci a restauraci významného interiérového souboru ze 20. let
Bibliografie

Stodůlky Jih, občanská vybavenost, obvodní zdravotnické středisko Stodůlky, Architektura ČSR, 1978, roč. 37, č. 4, s. 162.

Horák Stanislav, K soutěži na centrum Poruby v Ostravě, Architektura ČSSR, 1966, roč. 25, č. 2, s. 83–87.

Krásný Jan, Soutěž na ideové urbanistické řešení Jihozápadního Města v Praze, Architektura ČSSR, 1969, roč. 27, č. 4, s. 205–206.

Klíma Ivan – Oberstein Ivo – Valtr Václav, Jihozápadní Město v Praze před zahájením výstavby, 1978, roč. 37, č. 4, s. 159–170.

Dejmal Radim, Podchod na Václavském náměstí v Praze, Architektura ČSSR, 1969, roč. 28, č. 3, s. 162–167.

Obersteinová Milada – Steinbach Otakar, Strukturální plán nemocnice s poliklinikou na Velké Ohradě, Architektura ČSR, 1982, roč. 41, č. 6, s. 254.

Brunclík Josef – Obersteinová Milada, Katalog vybraných rodinných domků pro svépomocnou výstavbu 1975, Praha, 1975.

Kolektiv autorů, Stavba roku 1993–1997, Praha, 1997.

Autor/ka záznamu: NZ