Soutěžní návrh na centrum Poruby, Ostrava

Milada Obersteinová / Ivo Oberstein
1965
Soutěžní návrh na centrum Poruby, Ostrava
Bibliografie

Horák Stanislav, K soutěži na centrum Poruby v Ostravě, Architektura ČSSR, 1966, roč. 25, č. 2, s. 83–87.