Strukturální plán nemocnice s poliklinikou Velká Ohrada pro Jihozápadní Město, Praha

Milada Obersteinová / Otakar Steinbach
1980
Jihozápadní Město, Praha
Strukturální plán nemocnice s poliklinikou Velká Ohrada pro Jihozápadní Město, Praha, 1

Nemocnice na Velké Ohradě byla projektována Miladou Obersteinovou a Otakarem Steinbachem jen ve Strukturálním plánu v roce 1980 jako fáze ověřovací studie.

NZ

Bibliografie

Obersteinová Milada – Steinbach Otakar, Strukturální plán nemocnice s poliklinikou na Velké Ohradě, Architektura ČSR, 1982, roč. 41, č. 6, s. 254.