Kolumbárium, Horní Počaply

Eva Fantová / Bohumil Fanta
2006–2008
Hřbitov, 277 03 Horní Počaply / 50.4242689N, 14.3941272E
Fantová_kolumbárium_1

Monumentálně působící drobná stavba kolumbária v Horních Počaplech představuje vrchol a shrnutí pro autory typických výtvarných principů, které propojují architekturu s designem. Samotná architektura se stává designem a design prvků je součástí jejího povrchu. Architekti Bohumil a Eva Fantovi navrhli kolumbárium ve tvaru pravidelného hranolu se dvěma otevřenými symetricky rozvrženými vstupy, které je definováno použitými materiály – světlým mramorem, sklem a lesklými nerezovými povrchy. Geometricky přesná hmota stavby je zakončena subtilním pásovým zasklením, jež je členěno nerezovými sloupky nesoucími střešní desku. Hladké stěny kolumbária jsou obloženy deskami ze světlého kararského mramoru. Leštěná nerezová ocel v exteriéru i v interiéru zrcadlí své okolí a vytváří nečekaný efekt. Historik architektury Pavel Halík upozorňuje na poučení dílem italského architekta Carla Scarpy.

NZ

Bibliografie

Halík Pavel, Kolumbárium Horní Počaply, krásná geometrie, Architekt, 2008, roč. 54, č. 12, s. 74.

Fanta Bohumil, Kolumbárium, Architekt, 2008, roč. 54, č. 12, s. 70–73.