Úprava hrobového místa sv. Vojtěcha v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Praha

Eva Fantová / Bohumil Fanta
1997
Pražský hrad, Praha / 50.0908936N, 14.4006036E
Fantová_katedrála_1

Významnou a obtížnou realizací Bohumila a Evy Fantových byla stavba náhrobku sv. Vojtěcha na historicky významném místě ve středu katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Byla symbolicky dokončena a vysvěcena přesně v den tisíciletého výročí Vojtěchovy mučednické smrti. Autoři navrhli nový náhrobník původního gotického hrobu sv. Vojtěcha, českého patrona a pražského biskupa v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Součástí řešení bylo také navržení nového uspořádání dlažby. Požadavek kapituly zněl, aby nová úprava nebránila volnému pohybu návštěvníků katedrály, architekti však museli současně zachovat historické gotické zdivo, které sahalo výše než současná podlaha. Z těchto důvodů je nový náhrobní kámen ze sliveneckého mramoru – orámovaný geometricky pojednanou bronzovou bordurou s nápisem – lehce vyvýšen nad úroveň dlažby a ze všech stran se k němu zvedají vydlážděné mírně stoupající rampy. „Mírné vyzdvihnutí hrobu řeší nejen nutnost zachovat nedotčené gotické zdivo, ale současně zprostředkovává novou výtvarnou kvalitu, spočívající ve vzedmutém tvaru, který zdůrazňuje vnitřní pnutí místa. Světlo a barvy okenních vitráží, odrážející se v leštěné mramorové desce, podtrhují impresivní dojem vyzařování, které oživuje tisíc let staré ideje“ (Eva a Bohumil Fantovi, autorská zpráva).

NZ

Bibliografie

Koubová-Eidernová Vladimíra, Patron zářící nepřítomnosti, Architekt, 1997, roč. 43, č. 2, s. 35–36.

Benešovská Klára, O sv. Vojtěchu nově v katedrále sv. Víta, Ateliér, 1997, roč. 26, č. 1, s. 2.

Toman Pavel, Nový náhrobní kámen sv. Vojtěcha v pražské katedrále, Architekt, 1997, roč. 43, č. 23, s. 36–37.

Fantová Eva, Figury obrazů zpětného zrcadla, habilitační práce, Praha, 2000.