Staroměstská radnice, Praha, soutěž

Augusta Müllerová-Machoňová / Ladislav Machoň
1938