Mobiliář a informační systém pro léčebné trasy, Mariánské Lázně

Eva Fantová / Bohumil Fanta
1979–1983
Mariánské Lázně
Fantová_Mariánské lázně_nové_1

Architekti Eva a Bohumil Fantovi pracovali na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 20. století na návrhu mobiliáře pro Mariánské Lázně. Pro lázeňskou kolonádu navrhli odpadkové koše, treláže, oplocení či informační ukazatele a piktogramy (spolupráce Otakar Kuča). Eva Fantová se věnovala grafickému informačnímu systému, zpracovala grafiku a mapy ilustrující systém léčebných tras, které byly doplněny souborem informačních desek se složením léčebných pramenů.

Bibliografie

Fantová Eva, Figury obrazů zpětného zrcadla, habilitační práce, Praha, 2000.

Benešovská Klára – Fanta Bohumil – Fantová Eva, Velký malý úkol. Výstava architektonických prací, Lomnice nad Popelkou, 1994.