Územní plán Plzeň (2016)

Plzeň
Územní plán Plzeň_2016_schéma základního uspořádání

Aktuální územní plán města Plzně vešel v platnost roku 2016. Jeho příprava začala o čtyři roky dříve, kdy město uspořádalo veřejnou urbanistickou soutěž na zpracování ideového urbanistického řešení území vnitřní části města Plzně, ze které vítězně vyšly dva návrhy od týmů MOBA studio (Igor Kovačevič a Yvette Vašourková a Roman Koucký architektonická kancelář (Roman Koucký a Šárka Malá). Na podkladě obou projektů v následujících letech vlastní územní plán vypracoval Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. Tento dosud platný územní plán v principu navazuje na dřívější regulaci, nově ale přinesl také pozornost kladenou na tvorbu obrazu města, jeho výškovou regulaci, potenciál struktury a charakteru zástavby vytvářet identitu dílčích lokalit, význam veřejných prostransví a další aspekty práce s územním plánem, které přesahují pouhé členění funkčních ploch.