Vyhledávací studie novostavby Národní galerie, Praha-Smíchov, diplomový projekt

1974–1975
Fenclová_NG_školní projekt_5

Zadání diplomového projektu architektky Daniely Fenclové v ateliéru Františka Cubra na Akademii výtvarných umění spočívalo v nahrazení bloku budov, jehož součástí byla také bývalá Smíchovská kasárna, novostavbami pro účely Národní galerie. Daniela Fenclová vymezené území rozšířila směrem k nábřeží Vltavy, aby mohly výstavní prostory komunikovat s řekou.

NZ