Sémantika architektury

Jiřina Loudová_Autoreferát dizertační práce

Dizertační práci "Sémantika architektury" obhájila Jiřina Loudová na Fakultě architektury ČVUT v roce 1975.