Plánování nových obytných souborů v ČSSR a NDR

Jiřina Loudová / Werner Rieterdorf
1984
Plánování nových obytných souborů v ČSSR a NDR