Osvětlení interiéru kostela sv. Václava, Stará Boleslav

Eva Fantová / Bohumil Fanta
1994–1995
M. Švabinského, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav / 50.1946472N, 14.6723717E
Fantová_Boleslav 3

Architekti Eva a Bohumil Fantovi přinesli do interiéru mimořádné historické památky, kostela sv. Václava ve Staré Boleslavi, soudobý zásah v podobě dvou subtilních kruhových lustrů o průměru 4 m, umístěných v hlavní lodi, a dvou šestiramenných závěsných svítidel ve Vrábské kapli. Z hlediska formy vytvořili objekt reagující na nynější interiér kostela, v němž se mísí zařízení z jednotlivých časových period, soudobým tvarem, neboť podle vlastních slov autorů „pro reminiscenci určitého období neexistuje důvod“. Jednoduchost, kultivovanost a přesná geometrie osvětlovacích těles byla v roce 1995 ověnčena cenou Grand Prix v kategorii architektonický design a drobná architektura.

NZ

Bibliografie

Fantová Eva – Fanta Bohumil, Cena, kategorie architektonický design a drobná architektura: Eva Fantová, Bohumil Fanta, Osvětlovací tělesa, kostel sv. Václava, Stará Boleslav, Architekt, 1996, roč. 42, č. 4, s. 40–41.

Fantová Eva – Fanta Bohumil, Nové osvětlení historického interiéru. Svatováclavský kostel ve Staré Boleslavi, Umění a řemesla, 1996, roč. 38, č. 2, s. 54–55.

Man Jan – Horský Jiří, 3. ročník Grand Prix Obce architektů 1995, Praha, 1995.

Fantová Eva, Figury obrazů zpětného zrcadla, habilitační práce, Praha, 2000.