PRG|20|21: současná architektura, publikace

Ticha_PRG 2021
Bibliografie

Fialová Irena – Tichá Jana, PRG|20|21: současná architektura, Praha, 2007.