Za novou architekturu, výstava

Augusta Müllerová-Machoňová / Ladislav Machoň, Oldřich Starý
1940