Vyhlídková terasa kolonády v Květné zahradě, Kroměříž

1976–1988
Květná zahrada, Kroměříž / 49.2980189N, 17.3797786E
Zábrodská_Kroměříž

Roku 1976 byla Zdena Zábrodská pověřena vytvořením studie na zpřístupnění kolonády kroměřížské Květné zahrady, která tak měla získat novou funkci vyhlídkové terasy. Vzhledem k nepůvodnímu zastřešení stavby pultovou střechou vyvstala myšlenka na nahrazení střechy pochozí lávkou, jež měla být zpřístupněna samonosným schodištěm z Holandské zahrady. Zamýšlená realizace byla nakonec odložena a ke zpřístupnění kolonády vyhlídkovou terasou podle studie Zdeny Zábrodské došlo až roku 1988.

ŠB