Rekonstrukce zámecké zahrady, Slavkov

Zdena Zábrodská / Dušan Riedl, Zdeněk Horsák
1975–1978
slavkova_zabrodska

Na „restituci“ zámecké zahrady (tedy na navrácení do původního stavu v době jejího vzniku) Státního zámku Slavkov Zdena Zábrodská spolupracovala s Dušanem Riedlem a Zdeňkem Horsákem. Těžištěm návrhu restituce do období vrcholného baroka se stala horní zahrada spolu s hlavním parterem při zámku, v jejichž prostoru byly obnoveny bazény a znovu osazeny barokní plastiky. Tehdy došlo také k obnově příčných a podélných os včetně jejich průhledů v původní výtvarné formaci, ale také k vytvoření svahů s rampami mezi horním a dolním parterem, jenž volně přechází do anglického parku.