Metoda výuky Základů architektonického navrhování

Eva Fantová / Bohumil Fanta
1996
Fantová_ZAN_zadání 1_crop588

Architektka Eva Fantová vytvořila metodu a dvě desetiletí vedla předmět ZAN – Základy architektonického navrhování, určený studentům prvního ročníku Fakulty architektury ČVUT (posléze i FD ČVUT a na ČZU). Cílem výuky je probuzení a rozvinutí kreativity v samém začátku studia na základě řešení konkrétních úloh. Hlavní myšlenkou programu bylo odhalení struktury architektonického díla v jeho abstraktní podobě a poznání principů jeho organizace. Výuka tak začínala tvorbou v ploše, následně tvorbou objemu a na závěr tvorbou prostoru. Metoda vedla studenty mj. také k nalezení vhodných zobrazovacích technik, uspořádání dokumentace do formátu či k získání manuální zručnosti. Celý postup se opíral o teoretické rozbory poznání zákonitostí uměleckého díla a experimentální psychologie. Čerpá především z kandidátské práce Bohumila Fanty Architektonické dílo jako mnohofunkční útvar a textů Vasilije Kandinského.

NZ

Bibliografie

Fantová Eva, Výuka základů architektonického navrhování na FA ČVUT, Fórum architektury a stavitelství, 1998, roč. 4, s. 22–23.

Fantová Eva, Figury obrazů zpětného zrcadla, habilitační práce, Praha, 2000.