Urbanisticko-architektonická studie památníku Tisíciletí města a zástavby Mírového náměstí, Mladá Boleslav, školní projekt

1973–1974
Fenclová_Mladá Boleslav_školní projekt

Školní projekt architektky Daniely Fenclové v ateliéru Františka Cubra na Akademii výtvarných umění v Praze se zaměřil na revitalizaci Mírového náměstí v Mladé Boleslavi. Architektka zde navrhla umístění památníku Tisíciletí města, plochy nového dláždění se zabudovanou vodní plochou. Součástí úprav byl také projekt reprezentačního hotelu, který počítal se společenským a kongresovým sálem.

NZ