Helena Zemánková

* 1942
architektka, pedagožka

Helena Zemánková je absolventkou Fakulty architektury a pozemního stavitelství VUT Brno v oboru architektura a stavba měst (1966). Od roku 1973 se zde věnuje vědecké práci se zaměřením na průmyslové dědictví a jeho nové využití a také na problematiku industriální archeologie. Na VUT jí byla udělena vědecká hodnost kandidáta technických věd v oboru architektury (1977) a později byla jmenována docentkou pro průmyslové stavby (1988). Roku 1997 získala profesorský titul. 

Stěžejním východiskem její architektonické práce je vytváření konverzí (úpravy a doplnění původní stavby pro nový účel), které přináší nové funkční využití uvolněných, často industriálních nebo historických, objektů. První zkušenosti v této oblasti nasbírala na studentské stáži ve Francii v 80. letech. Spolu s manželem Václavem Zemánkem byla v devadesátých letech autorkou konverzí objektů VUT v Brně (konverze bývalé Meopty na zázemí FEKT a FCH, konverze alumnátu na Centrum VUT). 

Helena Zemánková stojí za řadou odborných publikací, výstav a přednášek. Věnuje se pedagogické činnosti, pořádá mezinárodní studentské workshopy (zaměřené např. na konverzi DOV v Ostravě, průmyslových objektů ve Zlíně nebo v Brněnci). Více jak deset let spoluorganizuje evropský studentský projekt Re-FACT (Revitalizace Factory), kde každoročně se svými studenty a studentkami řeší návrhy konverzí uvolněných průmyslových areálů v Evropě (např. konverze továrny Tomioka Silk Mill na kulturní centrum, prefektura Gunma, Japonsko). Jako hostující profesorka působila na zahraničních univerzitách, především ve Francii.

Je členkou mezinárodního komitétu společnosti HERITY (Řím) a členkou vědeckého komitétu časopisu Industrial Patrimony (vydávaný společností TICCIH). Působí v Sekci pro ochranu průmyslového dědictví (NTM v Praze) a v Kolegiu pro technické památky ČKAIT a ČSSI. Roku 2002 jí bylo uděleno francouzské státní vyznamenání Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques (Řád akademických palem). Se svým manželem založila architektonické Studio Z Brno.

Zdroje:

Nina Dvořáková, Z tvorby jihomoravských architektek, kat. výst., Dům umění města Brna 1985, s. 32.

Helena Zemánková, Tvořit ve vytvořeném: Nové funkční využití uvolněných objektů, Brno 2003, s. 132–139.

Profesní životopis Heleny Zemánkové z roku 2022.

Soupis díla

70. léta – urbanistická studie Integrovaného agronukleárního komplexu, Olomouc

70. léta – urbanisticko-architektonická studie Kovopodniku v přestavbovém území Brna, s Václavem Zemánkem

1977 – okresní výbor KSČ Brno–venkov, s Václavem Zemánkem, 1. cena v užší soutěži

1983 – realizace vlastního rodinného domu, Brno 

1988 – soutěž na nové využití areálu Karolina, Ostrava

1992 – vítězný návrh v soutěži na dostavbu městského jádra a konverzi cukrovaru, Břeclav

1995–1998 – konverze Meopty na Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakultu chemickou VUT, Brno, s Václavem Zemánkem

1999 – centrum Vysokého učení technického, Brno, s Václavem Zemánkem

2005 – koncepce nového využití historického areálu Dolní oblast Vítkovice, Ostrava

2006 – oceněný projekt v mezinárodní soutěži na nové využití pračky dřevěného uhlí – Lavoir a charbon des Chavannes, Montceau-les-Mines, Francie

2008 – konverze bývalé energetické ústředny v DOV Ostrava na dětský svět techniky, Ostrava

2012 – konverze bývalé továrny Tomioka Silk Mill na kulturní centrum, Japonsko

2014 – revitalizace vlastní chaty, Bystřička

mezinárodní soutěž na nové využití Submarine Base, Lorient, Francie

revitalizace Nové radnice, nádvoří a nové využití bývalého Dominikánského kláštera, Brno

Vzdělání

1966, Vysoké učení technické v Brně, Ing. arch.

1977, Vysoké učení technické v Brně, CSc.

1988, Vysoké učení technické v Brně, doc.

1997, Vysoké učení technické v Brně, prof.

Zaměstnání

1973–, Vysoké učení technické v Brně (VUT) (pedagožka)

Vazby osobní
Václav Zemánek – manžel
spolupracovník/spolupracovnice
Ocenění
2002, Francouzské státní vyznamenání Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques (Řád akademických palem)