Jak bydlet. Zkušenosti z průzkumu nových sídlišť, publikace

Eva Librová / Karel Brix, Jaroslav Klofáč
1961