Rodinný dům, Rudolfov

Rudolfov
Rodinný dům, Rudolfov, pohled ze zahrady

Vlastní rodinný dům architektky.