Telekomunikační budova, Kroměříž

Vrchlického 3282/3, Kroměříž / 49.2954606N, 17.3940333E
telekomunikační budova_kroměříž_drápalová

Telekomunikační budova pojímá administrativně-provozní zázemí a technické prostory situované do monumentálního kompaktního bloku. Pro snazší přístup do vyšších úrovní technického vybavení je uvnitř technické části stavby využito pochozích lávek nesených ocelovou konstrukcí. Přirozené osvětlení zde zajišťují rytmizované okenní pásy, které střídají lehce předsazené vertikální pásy, čímž vzniká zajímavé plastické řešení velké plochy fasády. Budova již dnes není využívána k původnímu účelu.