Interiérová tvorba, publikace

Šimoníková_int tvor
Bibliografie

Šimoníková Jaromíra, Interiérová tvorba, Praha, 1982.