Československá architektura od nejstarší doby po současnost, publikace

Marie Benešová / Oldřich Starý, Oldřich Dostál, Ladislav Foltýn, Kamil Gross, Jiří Hrůza
1962
Československá architektura od nejstarší doby po současnost, publikace_crop465
Bibliografie

Starý Oldřich – Benešová Marie – Dostál Oldřich – Foltýn Ladislav – Gross Kamil – Hrůza Jiří, Československá architektura od nejstarší doby po současnost, Praha, 1962.