Česká architektura v proměnách dvou století: 1780–1980, publikace