Růžena Žertová

4. 11. 1932, Ostrava – 5. 10. 2019, Brno
architektka, designérka, šperkařka, výtvarnice

Růžena Žertová se narodila v listopadu 1932 v Ostravě jako první dítě geodeta Aloise Václava Žerta a Stanislavy Žertové, rozené Veselé. Dva roky po Růženě se do české rodiny žijící ve slezském Frýdku narodil její bratr Petr, později rovněž architekt. Po absolvování gymnázia v roce 1951 toužila Růžena přetavit svůj vztah k řemeslné tvorbě a k práci s materiálem ve studium textilního výtvarnictví na pražské VŠUP. Vzhledem k omezeným možnostem, které nabízela raná padesátá léta, však mohla nastoupit pouze ke studiu architektury na ČVUT v Praze. Již po roce kvůli tamější zpolitizované atmosféře přestoupila na Vysokou školu stavitelství (pozdější VUT) v Brně, kde studovala převážně v ateliéru vedeném Bedřichem Rozehnalem. Zde si zformovala představu o architektuře coby praktické disciplíně, která je výslednicí demografické a geologické analýzy místa, funkčních požadavků a estetické kompozice. 

Po absolutoriu v roce 1957 Žertová odmítla nastoupit do ostravského Stavoprojektu, a zůstala několik měsíců bez zaměstnání. Na podzim, kdy definitivně opustila myšlenky na studium scénografie na AMU v Praze, byla přijata do brněnského Potravinoprojektu. Rozdělením podniku v roce 1960 přešla do Státního projektového ústavu obchodu Brno (SPÚO), kde také poznala svého budoucího muže, architekta Igora Svobodu. Oba zde vedli svou architektonickou skupinu v rámci ateliéru Jaroslava Hlavsy. Z kolegiálního vztahu se velmi záhy rozvinul vztah osobní, který se po patnácti letech soužití proměnil v manželství. V SPÚO Žertová v šedesátých i sedmdesátých letech vytvořila svá nejvýznamnější díla – projekty obchodních domů Prior v Košicích, Pardubicích a Ostravě a obchodního domu Labe v Ústí nad Labem a rovněž neuskutečněnou studii Prioru v Jihlavě. V návrzích těchto staveb dokázala spojit svoji jedinečnou výtvarnou intuici a cit pro materiál s úctou ke konstrukci a racionálním provozním řešením.

V roce 1966 podnikla Žertová spolu se Svobodou cestu do Liverpoolu, aby navštívili Ernsta Wiesnera a předali mu materiály pro výstavu věnovanou Bedřichu Rozehnalovi. Rok nato pak dvojice poprvé spolupracovala na větší realizaci, když Růžena navrhla interiér tatranského hotelu Park v Novém Smokovci, jehož projekt vypracoval Igor. Nadále však tvořili samostatně a spolupráci si coby vzájemně se doplňující individuality zopakovali jen výjimečně.

V první polovině sedmdesátých let se vedle své práce v SPÚO začala Žertová věnovat uměleckořemeslné tvorbě a navrhovala oděvní doplňky a posléze i šperky a svítidla. V roce 1978, dva roky po sňatku, se Žertová se Svobodou rozhodli pro stavbu domu v Brně-Žabovřeskách. Rozhodnutím úřadů totiž přišla o podkrovní byt, který vybudovala vlastními silami. Přízemní atriový objekt ovlivněný severskou architekturou, jehož stavbu architektka v letech 1979–1982 sama vedla, dodnes zůstává příkladem mimořádně kvalitního bydlení.

Po odchodu z SPÚO v roce 1983 působila do roku 1989 jako výtvarnice a designérka registrovaná u Českého fondu výtvarných umění. Navrhla několik interiérů a spolupracovala i s bratrem, který ve svých stavbách uplatňoval její hliníková svítidla. Právě návrhy a realizace originálních osvětlovadel se staly její hlavní pracovní náplní a zároveň zdrojem příjmů. Tvořila také šperky z titanu.

Po sametové revoluci se Růžena Žertová vrátila k architektuře a do roku 2007, kdy ji postihly zdravotní problémy, vytvořila na tři desítky návrhů obytných staveb i souborů a urbanistických studií. Mezi jejími dalšími realizacemi z polistopadové doby vyniká zejména rekonstrukce brněnské pobočky Bayerische Vereinsbank. Poslední léta – nemalým komplikacím navzdory – Růžena Žertová věnovala nezištné práci na studii komunitního obytného souboru v Brně-Kohoutovicích. V roce 2018 získala Cenu Ministerstva kultury ČR za dlouhodobé umělecké zásluhy v architektuře. O rok později pak v Brně podlehla těžké nemoci.

Zdroje:

Petr Klíma (ed.), Růžena Žertová. Architektka domů i věcí, Praha 2016.

Petr Klíma, Růžena Žertová (1932–2019), ERA 21 XIX, 2019, č. 6, s. 9–10.

Soupis díla

Architektonické návrhy a realizace

1958–1960, 1966 a 1970–1975 – vestavba vlastního podkrovního bytu, Brno

1960–1968 – obchodní dům Prior Košice, Slovensko

1965 – československý pavilon pro světovou výstavu EXPO '67, Montreal, Kanada; nerealizovaná studie 

1965–1972 – obchodní dům Dodo Jednoty LSD Michalovce, Slovensko

1965–1974 – obchodní dům Labe, Ústí nad Labem

1966–1968 – interiér kavárny v hotelu Slavia, Svitavy

2. pol. 60. let 20. st. – hotel Čingov, Smižany, Slovensko; nerealizovaná studie

1967 – rekreační středisko Slňava, Slovensko; nerealizovaná studie

1967–1970 – interiéry hotelu Park Nový Smokovec, Slovensko

1967–1968 – obchodní dům Prior Jihlava; nerealizovaný projekt

1968–1969 – obchodní dům Znojmo; nerealizovaná studie

1969 – adaptace prodejny Unitex, Brno; nerealizovaná studie

1969–1970 – obchodní dům Prior, Praha – Tylovo náměstí; nerealizovaná studie

1970–1974 – obchodní dům Prior Pardubice

1970–1971 – obchodní dům Prior Hodonín; nerealizovaná studie

1971 – obchodní dům Prior/Máj, Praha; nerealizovaná studie

1971 – univerzální administrativní budova, Praha-Bohnice; nerealizovaná studie

1. pol. 70. let 20. st. – rekonstrukce lanovky Chopok-sever, Slovensko

1974 – řešení území zahradnické přehlídky WIG, Vídeň, Rakousko; nerealizovaná studie

1975–1976 – interiér klubovny v zámku Frýdek, Frýdek-Místek

1975–1984 – obchodní dům Prior Ostrava

1978 – interiér kanceláří Podniku bytového hospodářství Brno II, Brno

1979–1982 – vlastní rodinný dům, Brno-Žabovřesky 

1983–1989 – soubor řadových rodinných domů, Francova Lhota, s Igorem Svobodou a Petrem Žertem

1984–1986 – interiéry družstevního domu JRD Vlára Nemšová, Slovensko

1986–1987 – interiér bufetu a baru restaurace Beránek, Břeclav

1988–1991 – rekonstrukce a dostavba rodinného domu manželů Knížkových, Brno-Medlánky

1990 – rekonstrukce rodinného domu Königových, Kyjov; nerealizovaná studie

1991–1992 – interiér Železniční polikliniky Brno; nerealizovaný projekt

1991–1992 – rekonstrukce a dostavba polyfunkčního centra Rubín, Brno-Žabovřesky; nerealizovaná studie

1991–1992 – úprava Burianova náměstí, Brno-Žabovřesky; nerealizovaná studie

1993 – adaptace moštárny na malý obchodní dům, Nový Bydžov; nerealizovaná studie

1993–1994 – rekonstrukce pobočky Bayerische Vereinsbank, Brno

1995 – rekonstrukce statku rodiny Viktorových, Řepiště; nerealizovaný projekt

1995–1998 – rodinný dvojdům, Brno-Komín

1996 – Mladý dům – minimální rodinný dům pro mladé rodiny; nerealizovaná studie

1996 – soubor terasových domů, Brno – Nový Lískovec; nerealizovaná studie

1996–1997 – rekonstrukce rodinného domu Marie Cvekové, Malenovice

1996–1997 – rodinný dům Soni Staňkové, Hradec Králové

1996–1998 – rekonstrukce domu Jiřího Dostála, Hradec Králové

2. pol. 90. let 20. st. – urbanistická studie zástavby rodinnými domy, Bílovice-Polanka; nerealizováno

2. pol. 90. let 20. století – adaptace rodinného domu s ordinací, Brno-Žabovřesky; nerealizovaná studie

1997 – rodinný dům Igora Svobody ml., Erlenbach, Německo

1997 – urbanistická studie zástavby rodinnými domy, Buchlovice; nerealizováno

1997–1998 – rodinný dům Jiřího Skořepy, Kostelec u Křížků

1997–1998 – interiér loveckého zámku Antonstál, s Petrem Žertem, Slovensko

1997–1998 – urbanistická studie zástavby rodinnými domy, Piešťany-Heinola, Slovensko; nerealizováno

1998–1999 – interiér loveckého zámku Palárikovo, s Petrem Žertem, Slovensko

1999 – adaptace provozní budovy firmy Indosta, Hradec Králové

1999 – adaptace sídla cestovní kanceláře, Brno; patrně nerealizovaná studie

1999 – byt manželů Motlových, Praha; patrně nerealizovaná studie

1999 – kanceláře firmy Global Hellenika, Brno; patrně nerealizovaná studie

1999 – nájemní dům se startovními byty pro mladé rodiny, Záchlumí; nerealizovaná studie

2000 – rekonstrukce rodinného domu, Hradec Králové; nerealizovaný projekt

2000 – rekreační dům manželů Macháčkových, Ostřetín; patrně nerealizovaná studie

asi 2000 – mateřská škola, Břežany; nerealizovaná studie

2000–2001 – urbanistická studie zástavby rodinnými domy, Břežany; nerealizováno

2001 – rekonstrukce rodinného domu manželů Sudkových, Starovičky; nerealizovaný projekt

2002 – urbanistická studie brněnských městských částí Komín, Ivanovice, Kníničky; nerealizováno

2003 – rekonstrukce vúceúčelové haly, Břežany; nerealizovaná studie

2003 – rodinný dům manželů Chudých, Sokolnice

2003 – rodinný dům manželů Maruškových, Brno-Židenice; patrně nerealizovaná studie

2005–2010 – rodinný dům manželů Suchánkových, Český Těšín – Koňákov

2006–2010 – rodinný dům manželů Svobodových, Havířov – Dolní Datyně 

2007 – rodinný dům Marka Pavlíčka a Alice Křivánkové, Želešice; nerealizovaná studie

2007 – urbanistická studie zástavby rodinnými domy, Želešice; nerealizováno

2015–2019 – Obytný soubor Nad Pisárkami, Brno; nerealizovaná studie

Svítidla

1972–1990 – svítidla pro prodejnu Dílo

1975 – svítidla pro hotel Patria, Štrbské Pleso, Slovensko

1975 – svítidla pro výpočetní středisko České spořitelny, Brno

1975–1989 – svítidla pro družstevní dům JZD Francova Lhota

1982 – svítidla pro LPT Jeseník 

1982–1983 – svítidla do rekreační chaty v Dětřichově

1986 – svítidla pro hotel Centrum, Frýdek-Místek

1988 – svítidla pro Masokombinát Olomouc

1988–1989 – svítidla pro prodejnu tabáku a bistra Alfa, Brno

Uměleckořemeslné realizace

1972–1975 – oděvní doplňky

1972–1990 – bižuterie pro galerijní obchody Dílo

asi 1975 – smaltované šperky

80. léta 20. st. – 2007 – titanové šperky

Vzdělání

1957, Vysoké učení technické v Brně, Ing. arch.

Zaměstnání

1957–1957, Stavoprojekt Ostrava (projektantka)

1957–1960, Potravinoprojekt Brno (projektantka)

1960–1983, Státní projektový ústav obchodu Brno (SPÚO) (projektantka)

1983–1989, Český fond výtvarného umění (výtvarnice)

1990–2019, vlastní architektonická kancelář (architektka)

Vazby osobní
Igor Svoboda – manžel
spolupracovník/spolupracovnice
Petr Žert – bratr
spolupracovník/spolupracovnice
Vazby profesní
Bedřich Rozehnal – pedagog/pedagožka
Anděla Drašnarová – spolužák/spolužačka
Zdenka Freudová – spolužák/spolužačka
Zdeněk Řihák – vedoucí ateliéru
Jana Bartošová-Vilhanová, umělkyně – spolupracovník/spolupracovnice
Jaroslav Hlavsa – vedoucí ateliéru
Ocenění
2009, Zlatá medaile VUT [Gold medal of VUT]
2013, Cena města Brna
2018, Cena ministerstva kultury za dlouholeté umělecké zásluhy v architektuře
Bibliografie

Haimann Petr, Park Hotel Nový Smokovec, Architektura ČSR, 1971, roč. 30, č. 6, s. 263–265.

Nábělek Stanislav, Obchodní dům v Pardubicích, Architektura ČSR, 1976, roč. 35, č. 4, s. 156–158.

Haas Felix, Architektura 20. století, Praha, 1980.

Ševčík Oldřich – Beneš Ondřej, Architektura 60. let: Zlatá šedesátá léta v české architektuře 20. století, Praha, 2009.

Švácha Rostislav, Dějiny českého výtvarného umění VI, 1958–2000, Praha, 2007.

Klíma Petr, Růžena Žertová: architektka domů i věcí, Praha, 2016.

Autor/ka záznamu: PK, HHD